Katowicki Karnawał Komedii

Spektakle 16. KKK

Galeria

a k t u a l n o ś c i

Kulisy CHCIAŁEM BYĆ
>> ZOBACZ ZDJĘCIA

Tym razem nasza zakulisowa relacja to nie tylko przygotowania przed spektaklem ale również backstage w trakcie trwania przedstwawienia. Ci z Was, którzy byli z nami w sobotę z pewnością zauważyli rewolucję na scenie, tymczasem w kulisach było jeszcze bardziej dynamicznie, trajektorię szybkich przejść poza sceną pomagały wytyczyć białe taśmy, a peruki i rekwizyty były dosłownie wsz...

a k t u a l n o ś c i

a k t u a l n o ś c i